Är solskydd bra?

Ja, men bara om Du använder det på rätt sätt. Flera studier har visat att de som använder solskydd har färre solorsakade cellförändringar. Det fungerar som ett bra skydd för delar som inte skyddas av kläder när du exponeras för solen t. ex, vid utomhussporter, friluftsliv, arbete utomhus, trädgårdsskötsel och liknande. Däremot rekommenderas inte bruk av solskydd för att kunna ligga och sola längre tid. Anledningen till det är att det är svårt att få ett fullständigt skydd för hela kroppen och vissa mängd strålar tränger ändå igenom. Vi rekommenderar solskydd med högt SPF  (sun protection factor) för både UVA- och UVB-strålar. Se även vår FAKTA-sektion.