I Svenska Dagbladet Perfect Guide av den 24 juli i år, intervjuas kemisten Pär Svahnberg på Kosmetik – och hygienföretagen. Han menar att det inte alltid är de dyraste preparaten  som är de effektivaste. Många basingredienser av vilka man har god erfarenhet, kostar inte så mycket men fungerar väl så bra som många nylanserade. Vidare…

Läs mer

Tvål har funnits i många år och var ju ursprungligen en utfällning av tvålfetter med hjälp av lut. Användningen av tvål förbättrade hygienen betydligt i äldre tider och tvålarna blev med tiden alltmer raffinerade och parfymerade. Dock hade de egenskapen att inte bara lösa smuts utan kunde också torka ut huden. Senare tiders flytande tvål…

Läs mer