GDPR (General Data Protection Policy)

 

Idag den 25 maj börjar det nya datalagringsdirektivet gälla, detta ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Inför detta vill vi berätta om hur vi arbetar och vilken integritetspolicy som vi tillämpar.

Data:

De personliga uppgifter som vi använder är de som som vi fått av Te

  1. Avsändarens och mottagarens namn och adress
  2. Telefonnummer
  3. E-mailadress
  4. Betalningsinformation
  5. IP-adress
  6. Leveransadress i de fall denna skiljer sig från beställarens adress.

Om Du registrerar Dig som kund hos oss spar vi det användarnamn som Du registrerar, detta för att underlätta för Dig om Du vill beställa igen. Du kan när som helst ändra dessa uppgifter.

 

Säkerhet:

Vi skyddar all information med säker och avancerad teknik som hindrar obehöriga från att ta del av den. Vi kräver att alla samarbetspartner, t.ex. betalningstjänsten Klarna, skyddar och behandlar alla uppgifter på ett likvärdigt sätt. Alla uppgifter får bara användas för det syfte för vilket de delades.

 

Lagringstid:

Vi behåller Dina uppgifter så länge vi behöver för att kunna utföra Din order, därefter i max 24 månader, därefter raderas uppgifterna.

Bokföringslagen kräver dock att betalningsuppgifterna behålls i sju år.

 

Uppgifternas ändamål.

Orderns genomförande

De uppgifter vi fått använder vi för att kunna genomföra Din order, som att leverera och kunna sköta betalning. Betalningsfunktionerna genomförs av en tredje part, Klarna.

Reklam

Genom att Du registrerar Dig för våra nyhetsmail och SMS kan Du vara säker på att hela tiden vara uppdaterad om erbjudanden och rabatter samt de senaste nyheterna. Varje mail och SMS innehåller en länk där Du kan avsäga Dig ytterligare mail eller SMS-meddelanden.

Kontaktformulär

Om Du kontaktar oss via kontaktformuläret sparar vi uppgifterna Du skickar till oss bara så länge det behövs för att vi skall kunna svara på Dina frågor.

Tredje part.

 

För att kunna handlägga Din order lämnar vi ut data till samarbetspartners (tredje part) för att kunna handlägga Din order. Exempel på sådana samarbetspartners är betalningstjänsten Klarna och speditören DHL samt Tustpilot.

Vid misstanke om brott (t.ex. bedrägeri eller missbuk av vår site) kan ansvariga myndigheter kräva utlämnande av personliga data.

 

Webbsidan

I vårt arbete att göra vår vår webbsida så personlig och så enkel att  använda som möjligt, använder vi oss av statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, som undersöker hur Du använder siten.

I våra avtal med dessa företag säkerställs att användarnas personliga integritet inte kränks och att t.ex IP-adresser anonymiseras.

Tredje land.

Alla de företag vi samarbetar med är lokaliserade i EU.

 

Cookies

Vi anväder cookies för att opitimera webbsidan och Din upplevelse där.

 

Tredje parts webbsidor:

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Då hanteringen av data kan skilja sig åt, rekommenderar vi att Du läser deras integritetspolicy.

 

Uppdatering av integritetspolicy:

 

Hanteringen av persondata kan ändras och därmed behöver uppdateringar av integritetspolicyn göras. Läs gärna vår policy regelbundet.

 

Granska och ta bort data.

 

När som helst kan Du begära att få granska , ändra, ta bort eller överföra de data vi har om Dig. Du kan kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Du kan också kontrollera vilka data Du gett oss tillåtelse att använda, och om Du vill, begränsa behandlingen av dem. Du kan också begära att alla data tas bort (med undantag av de data som bokföringslagen kräver). Detta görs genom att Du kontaktar oss.