FRI FRAKT ÖVER 199:- | MER RABATT JU MER DU HANDLAR

FAKTA OM

Något om solen på gott och ont

Solen är avgörande för livet på jorden, den ger ljus, värme och energi. Många, kanske de flesta, upplever solen som behaglig och i vår kultur uppfattas en solpigmenterad person som snygg och attraktiv. ”En brunbränd person har alltid ett övertag” sa en gång en person i näringslivet som var van vid förhandlingar.

Förutom allmänt välbefinnande, psykiskt och fysiskt,  är solen viktig för D-vitaminomsättningen.

Men solen kan också vara skadlig. Förutom att mycket solexponering åldrar huden i förtid, är den kopplad till flera tumörtyper. Dessa tumörer utgår från olika celler i huden.Dessa är:

  1. Basalceller som blir basaliom. Basaliomen beräknas drabba minst var annan person bland dem som föds idag. Just dessa är ytterst sällan dödliga, men kan innebära stora behandlingsutmanigar.  

  2. Skivepitelceller som blir aktiniska keratoser, dessa kan så småningom övergå i skivepitelcancer. Här brukar man tala om “10-regeln”, av alla aktiniska keratoser övergår ca 10%  till skivepitelcancer efter 10 år. Om det sker finns en risk för spridning till inre organ.

  3. Melanocyter som blir maligna melanom, en av de mest fruktade tumörerna eftersom spridningsrisken är så hög.

Hjälper solskydd?

En bra och ofta ställd fråga. Vetenskapligt gjorda studier visar entydigt att regelbunden användning av solskydd minskar risken för aktiniska keratoser, och därmed skivepitelcancer samt basaliom. När det gäller maligna melanom är bilden inte lika entydig.

Hur skall man tänka kring solskydd?

Vårt råd är att undvika stark sol mitt på dagen och inte ligga och sola i direktsol. Ibland behöver man vara ute och då har solskydd en bra funktion, men inte för att kunna ligga och sola längre tid.

Pigmentfläckar

Oönskad pigmentering, oftast “fläckar” uppkommer i huden, oftast efter 40, som ett resultat av solexponering. Dessa kan behandlas på flera olika sätt, men bra att veta är att om man är i sol kommer de tillbaka trots behandling. Solskydd är därför ett viktigt komplement.

Typer av solskydd

Grovt sett kan man säga att det finns två typer av solskydd, fysikaliska och kemiska.

I fysikaliska skydd använder man Titandioxid, som måste läggas i en oljigare krämbas. Dessa upplevs ofta som lite kladdiga, men är bra om man vill bada.

 

I ansiktet brukar vi rekommendera kemiska skydd som är lätta att smörja in, ger ett bra skydd både mot UVA- och UVBstrålning utan att vara kladdiga. Ex. La Roche Posays Anthelios XL 50+.

D-vitamin

Sol behövs för att man skall bilda D-vitamin som är viktigt för benstyrka och för att minska risken för en lång rad sjukdomar, inte minst bröst- och tarmcancer. Det finns tre D-vitaminkällor:

  1. Solsyntes
  2. Kost
  3. Vitamintillskott

D-vitamin bildas snabbt - 20 minuter i solen räcker! Om man har låga D-vitaminnivåer i blod (kan mätas i enkelt blodprov) är det bäst att kombinera solskydd med D-vitamintillskott.

Kan man vara i solen överhuvudtaget?

Ja. vi tycker det och brukar säga att före 10 och efter 16 kan man sitta i solen och njuta utan att det får så stora konsekvenser.