D-vitamin – behövs tillskott?

Stor brist på solljus kan ge skadligt låga D-vitaminhalter med påverkan på skelett och kalciumnivåer i blodet. Allvarliga brister uppstår främst hos personer med heltäckande klädsel som sällan vistas ute och dessutom kanske har pigmenterad hud som begränsar UV-ljuset att tränga ned, eller har ensidig kost.

Normal solexponering med bara armar och ansikte 20 minuter om dagen ger tillräcklig mängd, som anses vara 400 IE/dag. Utomhusarbete en sommardag kan ge upp till 3000 IE. Försöker man generera högre doser med frikostig solning så ska man minnas att ökande doser ultraviolett ljus destruerar  bildat D-vitamin och ger på sikt skador på huden. 

Mjölk har tillsats av D-vitamin och fet fisk innehåller också rikligt med D-vitamin.

Man varnar nu för att själv öka intaget med hjälp av olika D-vitaminhaltiga preparat. Upprepat dagligt intag av högre doser kan leda till rubbningar i kalciumbalansen och förhöjda nivåer kan till och med vara livshotande. Till och med allvarliga förgiftningsfall har rapporterats efter felaktigt intag.

Källa: Läkemedelsverket  juni 2018